16u45
De wereld vandaag

Volgende maand eerste woonwagens in Lille

Op de grens van Lille, Beerse en Vosselaar, vlak aan de E34, opent volgende maand een nieuw zogenaamd doortrekkersterrein. Dat is een terrein waar bewoners van een woonwagen een tijdje kunnen staan.

Het doortrekkersterrein komt er op vraag van de Vlaamse minister van Wonen. Want terreinen voor woonwagens voorzien, is niet zo vanzelfsprekend en stuit soms op verzet. De provincie Antwerpen zocht naar een geschikte locatie en legde het terrein aan. Het is het vierde doortrekkersterrein in Vlaanderen.

Het terrein is dus exclusief bedoeld voor woonwagenbewoners. Zij mogen dan maximaal 21 dagen blijven staan. Maar daarna moeten ze weer verder trekken. Er zijn 5 clusters voorzien voor in totaal 25 woonwagens. De provincie heeft ook 2 terreinbeheerders aangesteld om alles in goede banen te leiden. Over enkele weken worden de eerste bewoners verwacht.

Op het terrein kunnen 25 woonwagens staan. Ze mogen er maximaal 21 dagen blijven.