7u47

Vernieuwing Parkwijk ingezet met sloop leegstaande bejaardenwoningen

Woonmaatschappij Woonboog start deze week met de sloop van 27 leegstaande bejaardenwoningen in het Haagbeemdenplantsoen in de Turnhoutse Parkwijk. Het is de start van de uitvoering van het masterplan Parkwijk. Die wordt de komende 10 jaar volledig vernieuwd.

Stad Turnhout en Woonboog keurden begin 2023 het masterplan voor de Parkwijk goed. Met dat masterplan willen ze de komende 10 jaar de hele Parkwijk vernieuwen. Na de sloop van 3 parkresidenties, verdwijnen nu ook 27 leegstaande bejaardenwoningen. 

Sanne Teunkens, Zonemanager Woonboog: “De bejaardenwoningen staan al een tijdje leeg en zijn te verouderd om nog te verhuren. Om de leegstand te beperken, willen we ze in deze eerste fase afbreken. Daarna zaaien we het terrein in als grasveld. Het is belangrijk dat ouderen nog altijd een thuis vinden in de Parkwijk. Daarom zijn er nieuwe bejaardenwoningen voorzien in het masterplan.”

Gedocumenteerd

Net zoals de gehele Parkwijk, behoren de karakteristieke witgeschilderde woningen tot de Inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. De woningen zijn niet beschermd, maar worden beschouwd als waardevol modern erfgoed. In samenspraak met Erfgoed worden ze gedocumenteerd  via foto’s, orthofoto’s en historisch planmateriaal.

Foto: stad Turnhout