12u29

Verkaveling Moerbroek mag uitbreiden

De raad van vergunningsbetwistingen vernietigt de toegekende verkavelingsvergunning voor de uitbreiding van Moerhoek in Mol-Rauw niet. Dit betekent dat de uitbreiding van Moerhoek groen licht krijgt. Het gaat om twaalf vrijstaande eengezinswoningen, twee halfopen bebouwingen en één gesloten bebouwing.

Eind 2017 verleende het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning voor de aangevraagde uitbreiding. De vergunning ging gepaard met een aantal technische voorwaarden om de nodige buffer- en infiltratiecapaciteit te creëren voor het regenwater. In dezelfde periode keurde de gemeenteraad het technisch dossier en de ‘zaak van de wegen’ goed.

Beroep

Er werd beroep aangetekend tegen deze beslissing. Dit betekende dat de deputatie van de provincie Antwerpen zich over het dossier moest uitspreken. Ook de deputatie kende na behandeling van de beroepsprocedure een omgevingsvergunning toe. 

Vervolgens werd een verzoek tot vernietiging ingediend bij de raad voor vergunningsbetwistingen. Op 24 september verwierp de raad het verzoekschrift. De vergunning blijft dus geldig.