9u32

Verkaveling Haaksstraat

Mol geeft gunstig advies aan de verkaveling Haaksstraat die IOK wenst te realiseren in samenspraak met de verschillende grondeigenaars. Het openbaar onderzoek leidde tot 25 bezwaarschriften waaronder vijf petitielijsten. Mits de nodige aanpassingen komt het gemeentebestuur tegemoet aan enkele terechte opmerkingen. Vooraleer de verkavelingsvergunning definitief te kunnen uitreiken, moet de gemeenteraad nog beslissen over de wegenis. De gemeenteraad spreekt zich hierover op de gemeenteraad van 23 februari uit.