23u10

Toch vergunning voor Zillelande in Mol

Het provinciebestuur heeft een verkavelingssvergunning afgeleverd aan het groot bouwproject Zillelande aan de Keirlandse Zillen in Mol. Het Molse gemeentebestuur gaf het project eind vorig jaar een vergunning, maar enkele buurtbewoners tekenden bezwaar aan. De deputatie treedt het gemeentebestuur nu toch bij. En zo staat het licht op groen voor de realisatie van 350 appartementen op de locatie. De buurt en de Molse oppositie vreest onder meer verkeers- en parkeeroverlast.
insluiten