17u10

Toch vergunning voor 100 studentenkoten in Geel

Er komen dan toch extra studentenkoten langs de Larumseweg in Geel. Een projectontwikkelaar wil het gebouw van de vroegere horecazaak de Zotte Morgen afbreken en er in de plaats 100 koten bouwen. Het Geelse stadsbestuur zag dat niet zitten omdat er in Larum de jongste jaren al veel koten zijn bijgekomen. Extra woongelegnheid voor studenten zou de leefbaarheid van de parochie niet ten goede komen, aldus de schepen. Maar de provincie houdt geen rekening met dat argument en geeft toch een bouwvergunning voor het project. De stad betreurt de beslissing en ijvert voor een betere spreiding van studentenkoten in Geel.