13u13

Stad en De Troef stoppen samenwerking voor Turnhoutse Stadsboerderij

De stad Turnhout en De Troef vzw hebben de samenwerking voor de uitbating van de Stadsboerderij stopgezet. Hun visies op de uitbating van de Stadsboerderij zijn niet meer verenigbaar.

Stad Turnhout startte het project om een voorbeeldrol op te nemen inzake korte keten, transitie en het verbinden van stad en platteland. De Troef heeft die visie steeds mee ondersteund vanuit de eigen missie als sociale onderneming. De vzw zal dan ook tijdens de overgangsperiode nog alle taken op zich nemen die eerder al vastgelegd zijn. Voor de leden van de zelfoogsttuin blijft dit seizoen alles gewoon doorlopen.

Het stadsbestuur start ondertussen met de voorbereidingen voor een nieuwe uitbating van zowel de Stadsboerderij als de zelfoogsttuin. Er worden verschillende formules uitgewerkt en afgewogen om de goede werking van de afgelopen zeven jaar niet verloren te laten gaan.