10u58

“Situatie gevangenis Turnhout niet-menswaardig”

Volgens advocaat Peter Verpoorten, is de situatie in de Turnhoutse gevangenis maar ook in de andere Kempense strafinrichtingen niet langer houdbaar door de staking van de cipiers. Volgens de advocaat, die de belangen van enkele gedetineerden verdedigt, is de dienstverlening ondermaats. Door de staking moeten gevangenen volgens Verpoorten 24 uur in hun cel blijven, kunnen ze niet douchen of bellen en is er zelfs geen transport meer naar de rechtbank, waardoor ze hun eigen proces niet kunnen bijwonen. De advocaat gaat nu bekijken hoe hij samen met andere advocaten het probleem kan aanklagen. De politie, die de taken van de cipiers overneemt, ontkent dat gevangenen niet meer kunnen douchen of bellen, wel zijn alle wandelingen afgeschaft.