5u37

Provincie investeert in nieuwe dorpspunten

De deputatie van de provincie Antwerpen zet het licht op groen voor de oprichting van nieuwe dorpspunten in Morkhoven, Mol Gompel enMol Donk. Dat zijn plaatsen die voorzien in een aantal basisvoorzieningen die in de loop der jaren uit het dorp verdwenen zijn.

Inwoners van kleinere dorpen en gehuchten zien al enkele jaren hoe buurtwinkels en cafés wegtrekken, dat het postkantoor sluit, de bankautomaat verdwijnt, het zorgaanbod verkleint, enzovoort. Vanuit haar dorpenbeleid zoekt de provincie Antwerpen samen met de inwoners en de lokale besturen naar duurzame oplossingen. Eén daarvan is de oprichting van een dorpspunt.

“Een dorpspunt is een fysieke plaats in het dorp die voorziet in een aantal verdwenen basisvoorzieningen zoals bijvoorbeeld ontmoeting, een lokaal zorgaanbod of winkelgelegenheid voor verse producten,” vertelt gedeputeerde voor Dorpen- en Plattelandsbeleid Kathleen Helsen. “Het is een aanbod op maat, want elk dorp is anders.”

3 diverse initiatieven

Die diversiteit blijkt uit de 3 initiatieven die voor de opstart kunnen rekenen op financiële steun van het provinciebestuur. Het gemeenschapshuis in de vroegere kerk van Mol Donk (foto)  wordt nog meer een plaats van ontmoeting, met een korte-keten-aanbod en extra dienstverlening vanuit het gemeentebestuur voor de inwoners van het dorp. (96.200 euro).

In Mol Gompel zal het dorpsteam samen met de buurtbewoners de werking van De Groene Wij in en om het oude parochiecentrum verder uitbouwen. Een reeks laagdrempelige activiteiten, de verkoop van lokale producten en een inclusief aanbod op maat van de verenigingen maken er een bruisende plek van. (98.150 euro).

En het stadsbestuur van Herentals plant een mobiel dorpspunt, een buurtbus die als rijdend salon zal fungeren voor de inwoners van Morkhoven, met een ruim aanbod aan activiteiten waar ook de inwoners van Noorderwijk bij betrokken worden. (100.000 euro).

Foto: Gemeente Mol