0u42

Project Ragheno in volgende versnelling na enkele overeenkomsten

De stad Mechelen heeft enkele belangrijke overeenkomsten gesloten voor de ontwikkeling van de nieuwe Ragheno-wijk, achter het station. Het gaat om één van de grootste projecten in Mechelen. Zo zijn er afspraken gemaakt met enkele organisaties die veel grond hebben in de buurt. En met het Rode Kruis zijn afspraken gemaakt over de aanleg van een nieuwe verbindingsweg, de zogenaamde Arsenaalverbinding.

Voor de nieuwe Ragheno-stadswijk is een nieuwe verbindingsweg, de zogenaamde Arsenaalverbinding, cruciaal. De stad heeft nu een intentieovereenkomst bereikt met het Rode Kruis, dat eigenaar is van de grond waar de verbinding moet komen. Dat is dus de verbinding tussen de nieuwe tangent en de Leuvensesteenweg en die is cruciaal om heel de Ragheno-site te kunnen ontwikkelen. De komende weken en maanden zal de stad beginnen met een openbaar onderzoek voor het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat loopt van 1 augustus tot eind september. In die periode zal er ook nog een infodag komen voor buurtbewoners die nog vragen hebben over het hele project.

Ragheno is één van de grootste projecten in Mechelen. Nu is het nog een oud vervuild industrieterrein van 100 voetbalvelden groot. In de toekomst wordt het een heel nieuw stadsdeel met veel groen en een jachthaven.