22u41
De wereld vandaag
woensdag 18 mei
24°C
1 km

Ouders bouwen dagcentrum voor eigen kinderen met beperking

7 ouders van jongeren met een beperking zijn met een opvallend initiatief gestart. Samen gaan ze de oude pastoorswoning van de Ludwinakerk in Bonheiden ombouwen tot een dagcentrum voor jongeren met een beperking, om hen zo een zinvolle dagbesteding te geven. Villa Praline, zo heet de vzw, wil eind 2022 klaar zijn met de werken. Om alles te financieren zijn de ouders gestart met de verkoop van een collectie truien.
insluiten