13u02

Opnieuw gratis zomerschool in Berlaar

In de lokalen van GBS De Stap vindt in juli weer een zomerschool plaats. Met een leerrijk vakantieaanbod wil het lokaal bestuur leerlingen op die manier extra leerkansen bieden. De zomerschool is gratis en wordt georganiseerd van 7 tot 20 juli.

Met het Huis van het Kind in Berlaar willen ze in Berlaar jonge gezinnen en kinderen ondersteunen tijdens hun opvoeding. Dat doen ze onder meer door de organisatie van een zomerschool. Leerlingen gaan dan in kleine groepjes aan de slag met rekenen, lezen en taal, maar krijgen ook de kans om nog te spelen, te sporten en te ravotten. Door deze mix van leren en spelen kunnen ze zich samen met enkele leeftijdsgenootjes ook in de zomer nog verder ontwikkelen.

De Berlaarse zomerschool is gratis en staat open voor alle leerlingen uit de Berlaarse lagere scholen. Om je in te schrijven of bijkomende informatie op te vragen, neem je contact op via zomerschool@berlaar.be.