5u08

Openbaar onderzoek 5 RUP's

Op 17 december stelde de gemeenteraad van Bonheiden voorlopig het ontwerp vast van vijf gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Tot en met 19 maart loopt hierover een openbaar onderzoek. De plannen liggen ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Er zijn hierover ook 3 infoavonden. Op 4 februari over Zonevreemde woningen, op 10 februari over RUP Eertberglei en Peerlaarstraat en op 17 februari RUP Doornlaar-oost en Zonevreemde bedrijven, telkens om 19.30 uur.