9u46

Onderzoek naar Centrumbus in Geel

Een student voert in opdracht van de stad Geel een onderzoek naar de haalbaarheid van een 'centrumbus'. Zo’n bus legt een bepaald traject af binnen een bepaald gebied en heeft vaste haltes en vaste vertrekuren. Deze kleine bus kan ook haltes buiten het centrum hebben, bijvoorbeeld in een deeldorp. De student zal de resultaten van het onderzoek aan de dienst mobiliteit van de stad bezorgen. Er zijn nog geen concrete plannen om een soort van centrumbus in te voeren maar de stad vindt de resultaten zeker interessant voor toekomstige denkpistes op dat vlak.