19u34

Netelandgemeenten bundelen hun krachten op vijf domeinen

Herentals, Vorselaar, Grobbendonk, Herenthout en Olen, de vijf gemeenten van Neteland gaan hun samenwerking nog uitbreiden. In 2017 besloten de vijf gemeenten al om ook buiten de politiewerking nauwer te gaan samenwerken om zo de bestuurskracht en de slagkracht van de regio te versterken. Nu werden vijf domeinen bepaald waarop ze verder gaan samenwerken. Dat gaat in de eerste plaats over een kwaliteitsvolle leefomgeving zoals ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit, maar ook veiligheid en handhaving. De vijf gemeenten zetten ook in op een bruisende leefomgeving waarin veel te beleven valt. Dat gaat van vrijetijdsbeleid tot sport, cultuur, jeugd, maar ook erfgoed en toerisme. Daarnaast willen de partners welzijn en zorg expliciet op de agenda plaatsen. De vijf gemeenten willen elkaar ook versterken op vlak van interne organisatie. Zo wordt gedacht aan gezamenlijke aanwerving en het bundelen van expertise. Tenslotte wordt er ingezet op netwerking zowel op gebied van onderwijs als ondernemen en verenigingsleven.