11u06

Mol, Balen, Dessel en Retie breiden maatregelen uit naar -12-jarigen

Opvallend, de gemeentebesturen van Mol, Balen, Dessel en Retie breiden de Vlaamse coronaverstrengingen ook uit naar -12-jarigen. Dit gebeurt op verzoek van de medische experts die de gemeentelijke crisiscellen begeleiden.

Zij stellen in het lokaal contactonderzoek vast dat ook -12-jarigen (hoewel ze minder snel ziek worden) eveneens besmet raken en het virus verder verspreiden binnen de familiekring en de nauwe contacten buiten het gezin.

Alle regels - ook deze voor +12-jarigen - gaan in vanaf donderdag 29 oktober om 9 uur en gelden in eerste instantie tot en met donderdag 19 november. Samen met de verlengde vakantiesluiting van de scholen biedt dit een ‘gouden kans’ om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. De gemeenten roepen verder alle ouders ook op om informele samenkomsten van kinderen uit verschillende gezinnen niet te organiseren. Onze regio – en dus ook het Heilig Hartziekenhuis – wordt bovengemiddeld getroffen, waardoor deze extra verstrenging gerechtvaardigd is, luidt het.