20u03

Meer ruimte voor water door afbraak woning in Balen

De provincie laat volgende week een woning afbreken die gelegen is in de Peer Luytendijk 4 in Balen. Dat past in het actieplan ‘Ruimte voor water’ voor Mol-Balen. De afbraak van zes zonevreemde woningen in het valleigebied van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht via een uitdovingsbeleid was één van de acties. Een woning aan de Schepsmolenstraat werd eerder al afgebroken. De woning op Peer Luytendijk 4 is de tweede in rij. In het kader van het actieplan liet de provincie ook al twee overstromingsgebieden aanleggen en een aantal waterlopen verleggen. Straks meer in RTV Vandaag.