8u49

Meer mogelijkheden voor Wortel-kolonie

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Wortel-Kolonie. De voorbije drie jaar werkte de provincie samen met de stad Hoogstraten, Stichting Kempens Landschap en de Vlaamse Landmaatschappij de visie verder uit voor de voormalige landloperskolonie. Het plan legt de bestemmingen vast voor de gebouwen en de omgeving en zorgt voor meer mogelijkheden.De bestaande gebouwen, waaronder de gebouwen in gebruik door vzw Widar, het Casino en de boerderij, krijgen naast hun huidige functie, bijkomende mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een beperkt aantal vakantiewoningen en permanente woningen, vergaderaccommodatie,… . Alle functies samen moeten passen binnen de omgeving en moeten kleinschalig blijven. De gevangenis blijft eveneens behouden. Er gaat ook aandacht naar het behoud van de dreven. Om het wildparkeren tegen te gaan komt er een centrale parking bij.