5u48

Meer geld in de strijd tegen radicalisering en extremisme

Er komen extra middelen voor het Wij-Zij-netwerk. Het netwerk is een samenwerking tussen verschillende partners zoals het onderwijs en de politie, maar ook het museum Kazerne Dossin in Mechelen, die samen aanbevelingen doen om radicalisering en extremisme te voorkomen. Wij-Zij werd opgericht in de nasleep van de aanslagen van 22 maart, 5 jaar geleden. Met het extra geld kan het netwerk opleidingen en workshops organiseren.
insluiten