7u52

Mechelse jongeren krijgen meer inspraak met nieuwe jeugdraad

De Mechelse jeugdraad krijgt een make-over. Daarvoor gaat de jeugddienst op zoek gaat naar een groep jonge, enthousiaste ‘pactmakers’ die deze omvorming mee uitwerken. Zij worden de nieuwe generatie stadsmakers die Mechelen nog meer jongerenproof gaan maken. Samen met ex-jeugdraadsleden, nieuwe jeugdraadsleden, de jeugddienst en leden van de jeugdnetwerkraad werd er al een eerste actieplan opgesteld. De grootste focus ligt in eerste instantie op communicatie en vernieuwing. Inspraak en participatie van jongeren zijn daarin heel belangrijk. De jeugdraad zal enerzijds advies geven aan het gemeentebestuur over het meerjarenplan, het jeugdbeleid en alle aangelegenheden die kinderen, jongeren en het jeugdwerk in algemene zin aanbelangen. Daarnaast zet ze initiatieven op om jongeren bij elkaar te brengen en ondersteunt die van andere initiatiefnemers.