19u05

Mechelse horeca mag ook in de winter terrassen uitbreiden

De stad Mechelen geeft de horecazaken toelating om hun terrassen ook deze winter uit te breiden zodat klanten coronaproof kunnen genieten van een maaltijd of een drankje. Waar mogelijk wordt op het openbaar terrein, extra ruimte vrijgemaakt voor de terrassen.

Duurzame terrasverwarming

Op de vergunde terrassen is het toegelaten om losstaande elektrische verwarmingselementen te plaatsen, evenals verwarming in parasols of ecologische alternatieven zoals dekentjes, verwarmde kussens, een menubord en witte ledverlichting onder parasols of luifels. Een vergund winterterras mag ook winterproof worden gemaakt door tijdelijke constructies te plaatsen. Horeca-uitbaters moeten hiervoor wel toelating vragen bij de stad.

 

Het stadsbestuur stelt ook middelen ter beschikking van vzw Mechelen Meemaken om, in samenwerking met Horeca Mechelen, te investeren in duurzame terrasverwarming. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld tot 50% subsidie krijgen voor de aankoop van kussenverwarming.