12u30

Mechelen zoekt opvang voor 200 Oekraïners

Stad Mechelen stelt zich open voor de opvang van een 200-tal vluchtelingen uit Oekraïne. Het stadsbestuur denkt daarbij aan verschillende pistes: particuliere opvang, mogelijkheden bij het Sociaal Huis en sociale woonmaatschappijen en opvang in hotelkamers.

Mechelen wil haar steentje bijdragen aan de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Mechelaars kunnen een webformulier invullen op www.mechelen.be/oekraine. Daar kunnen ze aangeven welk opvangaanbod ze op welke termijn kunnen aanbieden.

Daarnaast onderzoekt de stad andere verblijfsinitiatieven. Dit gaat dan om kleinschalige opvang waarvoor stad en/of OCMW en Woonpunt Mechelen zal zorgen.

De stad denkt ook aan de hotels om de kamers die zij over hebben tijdelijk ter beschikking te stellen van vluchtelingen. Zo’n voorstel maakt kans op slagen als de kosten worden gedeeld. Stad zoekt daarom naar een formule waarbij de hotels een inspanning doen, maar ook de stad en burgers mee financieren. Mensen kunnen daarvoor nu al een bijdrage storten op het rekeningnummer voor Oekraïne: BE04 0910 1843 0231.

Daarnaast vraagt de stad vraagt uitdrukkelijk om geen ongecoördineerde hulpacties op poten te zetten met hulpgoederen, ook niet van overheidswege.