10u08

Mechelen renoveert woonwagenpark De Schans

Stad Mechelen gaat de dienstgebouwen op het woonwagenterrein De Schans in de Grote Nieuwedijkstraat renoveren. Het terrein is privé-eigendom van de stad Mechelen. Er zijn twintig standplaatsen, die momenteel allemaal zijn ingenomen. Maar het sanitair en de technische berging zijn verouderd en in slechte staat.

Duurzame aanpak

Voor het renovatieproject kiest de stad voor een duurzame aanpak met geringe impact op de bewoners. Zij kunnen tijdens de werken op het terrein blijven. De dienstgebouwen worden geïsoleerd en gemoderniseerd en de technische installaties worden vernieuwd. 

Tegelijk pakt de stad de verzakkingen op het terrein aan. Die situeren zich aan de perceelsgrens. Om deze stabiliteitsproblemen aan te pakken, wordt er een keerwand geplaatst. 

De werken starten in september. Ze kosten 1.091.471,26 euro, waarvan ongeveer 80% voor de renovatie van de dienstgebouwen en ongeveer 20% naar de opbouw van de keerwand.

Foto: Stad Mechelen