3u26

Mechelen ondersteunt sport- en jeugdverenigingen

De stad Mechelen trekt in totaal 678.000 euro uit om sportclubs en jeugdverenigingen door deze moeilijke periode te loodsen in de vorm van een impulsfonds. In samenwerking met clubs worden de effectieve noden gescand en op basis van die resultaten krijgen de clubs financiële hulp. Dat kan gaan van de kwijtscheldingen van concessies en de huur van sportaccommodatie. Maar ook het uitstel van de nieuwe tarieven die normaal vanaf 1 augustus van toepassing zouden zijn. Zwemabonnementen en 10-beurtenkaarten zullen verlengd worden in 2021.

Jeugdverenigingen

Voor de jeugdvereniging kan de steun gaan van het ondersteunen van de zomerkampen, compensaties van verliezen, zomerinitiatieven ondersteunen tot het voorzien van veiligheidsmaterialen om activiteiten en kampen te kunnen laten doorgaan in veilige omstandigheden.