10u19

Karel Vingerhoets haalt herinneringen op aan het Ros Beiaard

Acteur Karel Vingerhoets was één van de vier heemskinderen in 1965. Hijhaalt enkele herinneringen op.
insluiten