3u05

Inwoneraantal Olen blijft stijgen

Het inwoneraantal van Olen blijft stijgen. Op 1 januari 2015 telde Olen 12.184 inwoners. Dat zijn er 63 meer dan in 2014 en 171 meer dan in 2013. In 2014 werden er 146 baby’s geboren en moesten ze afscheid nemen van 87 Olenaars. Ook kwamen er meer mensen in Olen wonen dan er vertrokken zijn naar een andere gemeente. Zo verhuisden er 607 mensen naar Olen. 603 inwoners trokken weg naar een andere gemeente.