23u31

Infovergadering over oude stortplaats Zoerle-Parwijs

Woensdagavond is er een infovergadering over de oude stortplaats van Zoerle-Parwijs. Deze bijeenkomst vindt plaats in De Zoerla. In opdracht van de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM onderzocht studiebureau Sweco of het grondwater en de bodem in de omgeving van de oude stortplaats verontreinigd zijn. Sweco en OVAM geven tijdens de bijeenkomst info over de resultaten van het bodemrapport.

Dat tijdens het onderzoek bodemverontreiniging is vastgesteld met onder meer zware metalen, PAK‘s en asbest raakte al eerder bekend. De informatievergadering moet nu meer duidelijkheid brengen rond de vaststellingen en de aanbevelingen daaromtrent. De gronden van de oude stortplaats in de Zavelstraat zijn eigendom van de gemeente.