9u41

Infomarkt RUP Scheldepolders Hingene

Tot 31 mei organiseert het Vlaams Departement Omgeving een openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Scheldepolders Hingene. Het plan moet de aanleg van een aantal gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Schelde in Hingene mogelijk maken. De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos zullen in het kader van het Sigmaplan drie waterrijke gebieden ter grootte van 216 ha creëren. Morgen is er doorlopend van 16 tot 20 uur een infomarkt over het plan in het Gemeenschapshuis Hingene, Edmond Vleminckxstraat 73. Je kan het ontwerpplan ook consulteren op www.omgevingvlaanderen.be/grup of inkijken in het gemeentehuis van Bornem of op de infomarkt.