2u59

Herentals maakt werk van jongerenwelzijn: "We zijn kandidaat voor Overkophuis"

De stad Herentals pakt de problematiek van het mentaal welzijn van de jongeren aan met twee nieuwe initiatieven. Zo komt er in het Wijkgezondheidscentrum een TEJOkamer. Dat is een project van TEJO Kempen, dat heel laagdrempelig, gratis en anoniem therapie en ondersteuning biedt aan jongeren tussen 10 en 20 jaar.

Er wordt ook hard gewerkt aan een OverKophuis in Herentals. Dat is een laagdrempelige plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ze ook terecht kunnen voor een babbel over kleine of grote zorgen, samen met professionele OverKopmedewerkers. Daar wordt een link gelegd met een vernieuwde werking van jeugdhuis 10R.

 

Trekkersrol voor de Kempen

Onder impuls van minister Wouter Beke worden er zo binnenkort 11 nieuwe OverKophuizen opgestart in Vlaanderen. Ze worden 3 jaar lang ondersteund met telkens 100.000 euro. Herentals neemt de trekkersrol voor de hele Kempen op zich. 
CAW, Arktos, de stadsdiensten en de schepenen werken het projectidee nog verder uit en dienen uiterlijk op 7 april hun aanvraag in. In mei hopen ze de definitieve goedkeuring te krijgen.