18u35

Gouverneur Cathy Berx: "Zone 30 in bebouwde kom tenzij afgescheiden fietspad"

Provinciegouverneur Cathy Berx pleit ervoor om overal in de bebouwde kom de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur op plaatsen waar er geen gescheiden fietspad is. Met haar voorstel wil de gouverneur iets doen aan het stijgend aantal fietsdoden. Ze vraagt ook aan alle Kempense gemeentebesturen het voorstel te overwegen.
insluiten