15u04

Gemeentebestuur Mol weigert vergunning voor verkaveling Vijftien Kapellekens

Het gemeentebestuur van Mol weigert de vergunning voor een nieuwe verkaveling in de onmiddellijke omgeving van de Vijftien Kapellekens. De aanvrager wilde er een nieuwe verkaveling aanleggen met elf bouwkavels voor open bebouwing en twee kavels voor halfopen woningen. Eerder weigerde de gemeenteraad al het ingediende rooilijnplan.

Volgens de ontwerpplannen zou de bestaande doodlopende straat 15 Kapellekens doorgetrokken worden en vervolgens afbuigen richting Bruggeske. De nieuwe weg komt deels over het bestaande zandpad dat nu vanuit het Bruggeske richting de kapelletjes loopt en eindigt met een keerlus.
 

Bezwaarschriften

Tegen de plannen werden 162 bezwaarschriften ingediend. Zo werd gevreesd dat deze verkaveling de groene omgeving van de Vijftien Kapellekens ernstig zou aantasten. De locatie is de kern van een waardevol boslint op een zandrug, vertrekkend vanaf de Galbergen, over de Haaksstraat, Rollekens en Sint-Theresiastraat, Sint-Apollonialaan, De Rooy en vervolgens richting Oude Bleken. Het gemeentebestuur wil deze verschillende biologisch waardevolle groene eilandjes maximaal beschermen en waar mogelijk verder versterken en uitbreiden. Bovendien zijn de bestaande wegen Kruisberg en Vijftien Kapellekens onvoldoende uitgerust om de extra belasting van deze verkaveling te dragen. 

De groendienst, verkeersdienst als de dienst ruimtelijk beleid van de gemeente hebben de verkaveling dan ook negatief beoordeeld. Ook de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Stuifzand, het Agentschap Natuur & Bos (Vlaamse overheid), departement leefmilieu van de Provincie Antwerpen en Pidpa-Riolering gaven een negatief advies.  

De projectontwikkelaar moet nu beslissen of hij nog verder wil gaan met deze verkaveling.

Foto: Archief RTV