21u53
De wereld vandaag
dinsdag 17 mei
23°C
0 km

Gemeente Mol stelt grote investeringsplannen uit als gevolg van coronacrisis

De gemeenteraad van Mol heeft voor de tweede keer het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Dat is een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis. Die heeft een enorme impact op de gemeentefinanciën.

Naast bijkomende uitgaven voor de uitbating van het vaccinatiecentrum, worden op lange termijn nog ingrijpende coronaeffecten verwacht. Om deze aan te pakken, zet het gemeentebestuur van Mol de komende jaren bijkomend in op armoedebestrijding, gemeenschapsvorming, geestelijke gezondheid, jeugdwelzijn en lokale economie. Daarnaast wordt de gemeente geconfronteerd met dalende inkomsten.

Om de gemeente ook in de toekomst financieel gezond te houden, worden een aantal grote investeringsprojecten noodgedwongen uitgesteld. Dat is onder meer het geval voor de kunstencampus op site De Zwaan. Dat project ligt niet stil, maar de timing verschuift wel. Ook andere investeringen volgen een trager ritme.