12u19

Gemeente koopt gronden van KFC Linda Olen aan

Het lokaal bestuur Olen zet extra in op kwaliteitsvolle vrijetijdsinfrastructuur en op de ondersteuning van het verenigingsleven. Eén van de acties die hiertoe bijdragen is de aankoop van enkele recreatiegronden. Zo is er een garantie dat deze gronden ook in de toekomst voor recreatiedoeleinden bestemd blijven. En voor de clubs komt er heel wat budget vrij dat ze kunnen gebruiken voor een toekomstige jeugdwerking.

Eén van die projecten is de aankoop van de gronden van KFC Linda Olen. Tijdens de jongste gemeenteraad werden de verkoopakte en de opgemaakte erfpachtovereenkomst goedgekeurd waardoor de aankoop definitief is. Het gaat over een totale kostprijs van 440.000 euro, inclusief grond en gebouwen.