10u40

Gaan quizzen in de kempense gevangenissen

Gedetineerden van de 4 Kempense gevangenissen zijn druk bezig met het samenstellen van een quiz. Die is bedoeld voor hun medegevangenen, maar ook voor de inwoners van Merksplas, Wortel, Hoogstraten, Turnhout, en bij uitbreiding de hele regio. Door gemengde quizploegen te maken, hopen de begeleiders van CAW De Kempen de reïntegratie van de gevangenen te bevorderen.
insluiten