22u41

Fietsstraat in elke schoolomgeving van Lille

Om de veiligheid van de schoolgaande jeugd te verbeteren, gaat het gemeentebestuur in elke schoolomgeving schoolstraten aanleggen. De technische dienst van de gemeente is vandaag gestart met de het aanbrengen van de signalisatie. De fietsstraten worden officieel ingevoerd op de Strapdag op 20 september. Schepen van Mobiliteit Luc De Backer (Groen): "De bevolkingsbevraging van dit voorjaar toonde aan dat een grote meerderheid van onze inwoners meer ruimte wil voor de zwakke weggebruiker in de dorpscentra. Met deze maatregel spelen we graag in op deze vraag. Fietsstraten zorgen voor meer veiligheid voor de schoolkinderen. We laten de fietsstraten zoveel als mogelijk aansluiten op onze trage wegen. Met een netwerk van fietsstraten, trage wegen en bewaakte oversteekplaatsen willen we alle schoolkinderen veilig naar school brengen en meer mensen voor de fiets laten kiezen." In eerste instantie gaat het om proefproject tot het einde van het schooljaar. Tussentijds volgt er een evaluatie en indien nodig komen er aanpassingen.