16u00

Deputatie bevestigt vergunning voor woonproject Zillelande

Woonproject Zillelande langs de Keirlandse Zillen in Mol krijgt een verkavelingsvergunning. Dat heeft de Deputatie van de provincie Antwerpen beslist. Het schepencollege van Mol gaf in november 2021 al een vergunning voor dit woonproject met een publiek park van 1 hectare en 350 wooneenheden. Maar een aantal buurtbewoners stelde een beroepsprocedure in bij de Deputatie. Na een grondig dossieronderzoek bevestigt de Deputatie nu de afgeleverde verkavelingsvergunning.

De site langs de Keirlandse Zillen was vroeger een tegelfabriek van de Molse industrieel Jos Helsen. In de jaren ’70 verdween de fabriek en raakten delen van de site in verval. Eigenaar CORES Development wil er nu één van de meest duurzame en strategisch gelegen woonbuurten van de Kempen, met op termijn 350 wooneenheden, optrekken. In tegenstelling tot het masterplan is er nu geen ruimte meer voor grote winkels. Dat moet het verkeer van en naar de site beperken én concurrentie voor het handelscentrum vermijden.

Creatieve architectuur

Het college van burgemeester en schepenen vroeg in zijn beslissing over de verkavelingsvergunning om kwaliteitsvolle en creatieve ontwerpen uit te werken voor de verschillende woongebouwen. Deze voorwaarde wordt door de Deputatie hernomen. Naast de variatie in het architecturaal ontwerp moeten de verschillende gebouwen een samenhangend en harmonieus geheel vormen. De woontoren met 12 bouwlagen moet een echte blikvanger vormen in de stationsomgeving. Deze wordt strategisch op de site ingeplant zodat er geen risico is op inkijk naar omwonenden.

Groenpark met trage verbinding

Het project omvat ambitieuze doelstellingen op vlak van energie, water, ecologie en mobiliteit. Naast het publieke groenpark van 1 ha omvat het project collectieve hernieuwbare energievoorzieningen, een klimaatbestendig regenwaterconcept, ecologische corridors, groendaken, elektrische laadpunten en deelwagens. Als het park klaar is, wordt het overgedragen aan het gemeentebestuur. Doorheen het park loopt een trage (fiets)verbinding tussen de Keirlandse Zillen en Groeneweg. Deze kan nog doorgetrokken worden naar de Postelarenweg, ter hoogte van het kruispunt met de Rollekens.