1u19

Buurtbewoners Beyerse Velden willen laatste 'stukje groen' behouden

Buurtbewoners van de Beyerse Velden in Lier hebben vandaag actie gevoerd tegen de bouw van tientallen ppartementen en woningen in de wijk. Ze willen koste wat het kost een stukje groen in de buurt behouden. Het gaat om een braakliggend terrein met bos dat nu nog eigendom is van het OCMW.

Een petitie met 400 handtekeningen moet de stad nu overtuigen om de grond niet te verkopen aan een projectontwikkelaar.  Die projectonwikkelaar bezit al een ander perceel in de buurt en het zou op dat aaneengesloten stuk zijn dat de appartementen en woningen zouden worden gebouwd. Hoeveel precies deze keer, is ook voor de stad niet duidelijk.

Eerder werd er geen vergunning geven voor het perceel dat de projectonwikkelaar al bezit. Maar nu liggen de kaarten anders. De bezwaren en petities werden vanmiddag in een rode brievenbus gestopt. Die had de stad speciaal geplaatst zodat alle bewoners, die digitaal hun weg niet of moeilijk vinden, ook inspraak kregen.