16u07

Bpost verplaatst rode brievenbus naar kruispunt Breendonkstraat-Bosstraat

Voor een betere geografische spreiding van de postbussen in Willebroek verplaatste Bpost de rode brievenbus in de Overwinningsstraat naar het kruispunt van de Breendonkstraat met de Bosstraat.

Door de verhuis van het Willebroekse postkantoor van de Dokter Persoonslaan naar de Overwinningsstraat bevonden er zich een tijdlang twee rode brievenbussen vlakbij mekaar: één aan de het postkantoor zelf en één aan het kruispunt van de Overwinningsstraat en de Vooruitgangsstraat.

Om de postbussen beter over het Willebroekse grondgebied te verspreiden, werd beslist om deze laatste te verplaatsen. Als alternatieve locatie kwam het kruispunt van de Breendonkstraat en de Bosstraat uit de bus. De bewoners van deze buurt vinden nu ook een rode brievenbus dichter bij de deur.