15u20

"Boeren voelen zich te weinig betrokken bij stikstofdecreet"

Het nieuwe stikstofdecreet van de Vlaamse regering, waarbij boeren hun stikstofuitstoot fors moeten terugdringen, is een ramp voor vele landbouwers. Vooral de varkens- en veehouders rond het Turnhouts Vennengebied zien amper nog een uitweg. Om de natuur er te redden, dreigen ze hun bedrijf over enkele jaren zelfs te moeten sluiten en dat terwijl ze nog leningen tot 25 jaar lang moeten afbetalen.

Bert De Keyser, provinciaal voorzitter van de Boerenbond, vindt dat de landbouwsector geen stem heeft gekregen in het verhaal. Piet Vanthemsche, de intendant voor het Turnhouts Vennengebied is er dan weer van overtuigd dat het nieuwe decreet niet altijd het einde van hun carrière moet betekenen.  

Standpunt nog te herbekijken om 13u30, 17u15 en 23u30.

insluiten