6u54

Bewoners kiezen voor groen, ontmoeting en veiligheid voor speelplein Ezaart

Een plein met voldoende bomen en groen, een veilige afscheiding van de openbare weg en voldoende mogelijkheden voor ontmoeting. Dat is wat de buurtbewoners belangrijk vinden bij de heraanleg van het speelplein Wanmolenstraat in Mol-Ezaart. Dat werd duidelijk tijdens een infoavond met de bewoners.

De aanwezigen verwezen naar het Rijtenhof in Millegem als goed voorbeeld. Hier zijn uitdagende speelelementen in natuurlijke materialen aanwezig. Ook een BMX- en sportzone staan op het verlanglijstje. Daarnaast ligt de vraag op tafel om de speelzones te spreiden over verschillende plekken in de Wanmolenstraat. 

Na de volwassenen mogen ook de kinderen en jongeren nog hun mening geven. Zij zijn welkom tijdens de participatienamiddag van 30 maart om 14 uur in bassischool Mozawiek. 

Nadien worden de wensen van de betrokkenen worden, in de mate van het mogelijke, verwerkt in een ontwerpplan. Dat wordt dan besproken in de kerngroep speelruimte en opnieuw teruggekoppeld met de buurt. Na eventuele bijsturing wordt het uitvoeringsplan opgesteld.

Groene sport-, speel- en ontmoetingspleintjes

Het gemeentebestuur heeft de ambitie om jaarlijks twee pleintjes om te vormen tot groene sport-, speel- en ontmoetingsplaatsen. De kerngroep speelruimte bekijkt jaarlijks welke pleinen nog aangepakt kunnen worden. Hiervoor houdt de kerngroep enerzijds rekening met de vragen van de inwoners, anderzijds met de screening van de afdeling jeugd en sport die actief op zoek gaat naar potentieel nieuwe terreinen.