4u58

150 jaar parochie Heist Goor

De parochie van Heist-Goor bestaat 150 jaar. Daarom worden in het dorp heel wat festiviteiten georganiseerd met een retrofuif en een heuse stoet waarin de geschiedenis van Heist-Goor in de kijker wordt gezet.
insluiten