Landbouwers nog maar eens boos door plannen met Breeven

din 5 Mar
© RTV

Een 100-tal boeren uit Geel en Kasterlee voert actie. De wijziging van het natuurbeheerplan Breeven van Natuurpunt zorgt voor heel wat ongerustheid bij de lokale landbouwers. Vandaag overhandigen ze hun bezwaren aan de burgemeesters van Geel en Kasterlee, Vera Celis (N-VA) en Ward Kennis (CD&V). De boeren vrezen voor een tweede Turnhouts Vennengebied.

Na de vele boerenprotesten over heel Vlaanderen werd afgesproken om geen olie verder op het vuur te gooien en voorlopig geen verdere landbouwgrond om te zetten naar natuur. Sinds die afspraak werden nog verschillende nieuwe natuurbeheerplannen ingediend. Afgelopen week nog eentje voor de IJzer- en Handzamevallei. Deze week kwamen ook de plannen van Natuurpunt voor het domein Breeven op de grens van Geel en Kasterlee naar boven.

Vrees voor tweede Turnhouts Vennengebied

In dat natuurbeheerplan is 300 hectare landbouwgrond opgenomen, met als doel om er op termijn extra bos van te maken. Verder wil Natuurpunt van het gebied een natuurreservaat maken en er de meest kwetsbare habitattypen introduceren, wat op de lange termijn zware gevolgen kan hebben voor de landbouw in de streek. Lokale boeren vinden dit onaanvaardbaar en vrezen voor een tweede Turnhouts Vennengebied.

De landbouwers van het Turnhoutse Vennengebied voelen zich de dupe van het stikstofakkoord. De landbouwers van het Turnhoutse Vennengebied voelen zich hoe langer hoe meer gestraft met het nieuwe stikstofakkoord