Landbouwers Turnhouts Vennengebied niet te spreken over stikstofakkoord

din 14 Nov
De landbouwers van het Turnhoutse Vennengebied voelen zich hoe langer hoe meer gestraft met het nieuwe stikstofakkoord. Vannacht landde de Vlaamse regering uiteindelijk het derde stikstofakkoord waarbij ze zeggen voor duidelijke regels te zorgen over het verlenen van vergunningen aan boeren en ondernemers. Daarbij moeten bestaande bedrijven, zoals dat van Bart Dickens uit Arendonk, fors investeren om de norm te halen.

Bart Dickens leidt sinds de stikstofplannen de zogenaamde Farmers Defence Force. Hij heeft er een korte nacht op zitten, hij trok gisteravond nog met enkele collega-landbouwers richting Brussel.Het stikstofdossier zorgde al voor heel wat ongerustheid bij de boeren en discussie binnen de Vlaamse regering. Die zegt nu dat ze een goed akkoord heeft, waarbij de regels voor de landbouw minder streng zullen zijn. De zogenaamde rode bedrijven bijvoorbeeld, zoals die in het Turnhouts Vennengebied, krijgen de keuze: ofwel sluiten zoals voorzien, in 2030, ofwel fors investeren om de stikstofuitstoot te reduceren. 

Dickens zegt dat het vooral naar de burgers toe er een toneelstuk is gemaakt: kijk wat we doen voor de landbouw. Want we gaan ze toch perspectieven geven. Maar er is niks veranderd. Het zijn perspectieven waar me niks mee kunnen. Het is eerst heel veel geld kosten, eerst moeten we gaan reduceren, dan moeten we weer wat gaan bijkopen. Het kost altijd geld en we gaan er niks aan kunnen verdienen en het gaat uiteindelijk leiden tot een sluiting. Kosten kunnen daarbij oplopen tot een miljoen euro voor Bart en die marge is er niet. De landbouwers hebben nog altijd veel vragen. Bart bijvoorbeeld vind nog altijd dat ze opgeofferd worden ten koste van de zware industrie, die niet aan zo'n strenge normen moet voldoen.

Boeren kunnen alleen een vergunning krijgen als ze kunnen aantonen dat ze de natuur niet schaden met hun uitstoot. Aan de andere kant kunnen jonge, startende boeren dan weer wel de uitstootrechten overnemen van bedrijven die ermee ophouden. Koehandel, vindt Bart, die niet kan blijven bestaan. Wat Bart betreft, stopt de strijd van de boeren hier niet.