Tongelsbos bestaat 60 jaar en ziet nog veel uitdagingen

vrij 22 Mar

De school voor buitengewoon onderwijs Tongelsbos bestaat 60 jaar. In 1964 was Tongelsbos één van de grondleggers van het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen, toen vooral voor kinderen die het zichtbaar moeilijk hadden met de leerstof in de klas. Nu zijn er heel wat meer problematieken waar de school mee aan de slag gaat en zijn er ook nog uitdagingen voor de toekomst zoals de lange wachtlijsten en het busvervoer.

"Het buitengewoon onderwijs heeft een enorme evolutie doorgemaakt", zegt Louis Heylen, voorzitter van Vrienden van het Tongelsbos. "In het begin waren dat de kinderen en de leerlingen die het minder goed deden in het gewone onderwijs en die op het gebied van leren, lezen en rekenen wat extra aandacht nodig hadden eigenlijk. In de loop der jaren is die problematiek, ook van het Tongelsbos, veel complexer geworden."

Busvervoer

Doorheen de jaren worden de verschillende onderwijstypes ingevoerd, van type 1 leerlingen met een lichte verstandelijke beperking tot type 8, leerlingen met autismespectrumstoornis zonder verstandelijke beperking. Met die leerlingen gaat Tongelsbos zowel in het basisonderwijs als het secundair aan de slag, goed voor zo'n 450 leerlingen. Net zoals op vele andere scholen, zeker in het buitengewoon onderwijs, is er een wachtlijst. Daarnaast staat het Tongelsbos voor andere uitdagingen, zoals het busvervoer.

"We zijn nu bezig om te bekijken in hoeverre we het aantal busritten kunnen laten toenemen, dus meer bussen inleggen. Als bestuur maar ook als directie vinden wij dat een rit van een uur al erg lang is."