Vijver Meerhout leeggehaald uit schrik voor vissterfte

don 1 Aug 2019
In Meerhout is 80 kilogram aan vissen uit de vijver aan de watermolen overgeplaatst naar het Kempens Kanaal. Het waterpeil was er te laag waardoor veel vissen stierven. Reden is de aanhoudende droogte. Water uit een andere waterloop overpompen naar de vijver was geen optie door het captatieverbod dat van kracht is.