Vijfde geval van varkenslintworm in Lier

don 21 Dec
In Lier is een vijfde geval van besmetting met varkenslintworm vastgesteld. Eerder waren er in basisschool Het Molentje al vier kinderen besmet. Dit kind zit er momenteel niet meer op school maar heeft er wel het lager onderwijs doorlopen. Team Infectieziektebestrijding van het departement Zorg doet verder onderzoek.

Nadat in oktober bleek dat er in basisschool Het Molentje een vierde kind getroffen was door cysticercose (besmetting met varkenslintworm) kondigde het departement Zorg aan dat verschillende experten zouden evalueren welke bijkomende onderzoeken nodig waren. Er werd hiervoor al een stappenplan opgesteld.

Onderzoek met MRI

Deze week kwam het nieuws dat een vijfde kind besmet is met varkenslintworm. Hoewel het risico op besmetting nog steeds klein is, werd, na overleg met de medische en academische experten, beslist om een breder gezondheidsonderzoek uit te voeren. Een groep van kinderen die geen ziekteklachten hebben, worden uitgenodigd voor een MRI-scan. Zo willen de experten infectieziekten beter zicht te krijgen of er nog verborgen besmettingen zijn, en bij wie. 

Indien een kind geen klachten heeft, is dit onderzoek niet dringend. Bij kinderen met klachten als onverklaarbare en langdurige hoofdpijn, zichtproblemen, ochtendbraken of epilepsie, is
het wel aangeraden om naar uw huis- of kinderarts te gaan voor verdere onderzoeken. 

Foto: archief RTV