VIDEO: Mechelen stelt 19 locaties open tijdens Open Monumentendag: Van Brusselpoort tot Oud Gasthuis

woe 6 Sep
Ter gelegenheid van de Open Monumentendag stelt Mechelen dit jaar 19 locaties open voor het grote publiek. Die liggen verspreid over de stad en haar deelgemeenten. Het centrale thema dit jaar is ‘met hart en ziel’ en focust op levend erfgoed.

Eén van de blikvangers tijdens de Open Monumentendag in Mechelen is het Oud Gasthuis. Dat krijgt na jarenlange leegstand een nieuwe, warme invulling als kanker- en revalidatiecentrum.  Bij de restauratie wordt de ziel van het gebouw hersteld en bewaard en de prachtige kapel (foto) wordt in ere hersteld.

Beleveing

Naast het Oud Gasthuis zetten nog 18 interessante locaties hun deuren open. Dat gaat o.a. van de 15e-eeuwse zolder van de Sint-Katelijnekerk tot het 16e-eeuwse stadspaleis Hof van Schoofs aan de Korenmarkt en de coulissen van het Speelgoedmuseum waar de vroegere meubelzaak NOVA nog tastbaar aanwezig is. 

De pas opgebouwde stellingen rond de kerktorens van zowel Hombeek als Leest bieden dan weer een unieke kans om de restauratie van nabij te zien, en de beide dorpen van bovenaf. En de schatten van de zolder van de Brusselpoort komen op Open Monumentendag tot leven in combinatie met een stop-motion film en live muziek. Ook in de andere gebouwen is er dankzij vele vrijwilligers, stadsgidsen, muzikanten en performers de nodige beleving. Straks meer in RTV Vandaag.

Foto: RTV