VIDEO: Geel zoekt buddies om kwetsbare mensen te begeleiden

don 6 Apr 2023
Geel is op zoek naar extra buddy’s. Dat zijn mensen die kwetsbare inwoners helpen om zich te integreren in de stad en sterker in hun schoenen te staan. Op 20 april organiseert de dienst gelijke kansen een buddycafé voor mensen die graag buddy willen worden.

De dienst gelijke kansen startte al in 2015 een eigen buddywerking ‘Barmhartige Stede’ om nieuwkomers wegwijs te maken in Geel en verder te helpen met praktische zaken. In 2021 volgde een tweejarige samenwerking met ArmenTeKort, waarbij de focus veeleer lag op het versterken van de eigenwaarde van mensen in kansarmoede.

“Als barmhartige stad vind ik het belangrijk dat we werken aan integratie en inburgering”, vertelt schepen van sociaal beleid en diversiteit Griet Smaers. “We willen mensen sterker maken en zo het samenleven in Geel verbeteren. Bij de dienst gelijke kansen is er een voltijds deskundige aangeworven die de buddy’s ondersteunt met advies, vorming en intervisie. Deze deskundige zal ook aanbevelingen doen aan het stadsbestuur om van Geel nog meer een toegankelijke en inclusieve stad te maken.” 

Op veel vlakken nuttig

De kandidaten worden aangemeld door sociale partners zoals het Sociaal Huis, Huis van het Kind, De Waaiburg vzw, CAW, het LOI of andere. Daar zet de buddywerking graag een Gelenaar naast die de deelnemer op weg helpt in de samenleving. Een buddy kan op heel wat vlakken iets betekenen: kinderen helpen bij hun huiswerk, papieren mee in orde brengen, samen op zoek gaan naar een auto, een deelnemer introduceren in een sport- of jeugdvereniging … 

Op 20 april organiseert de dienst gelijke kansen van 19.30 tot 21 uur een buddycafé in Café De Werft. Daar wordt de buddywerking toegelicht en getuigen een buddy en deelnemer over hun ervaringen. Gelenaars die nog twijfelen om de stap naar buddy te zetten, kunnen tijdens deze avond in het buddycafé terecht voor een antwoord op al hun vragen. Straks een getuigenis in RTV Vandaag

Foto: stad Geel