VIDEO: Boze boeren willen Nationaal Park Taxandria voorkomen

don 25 mei
Een dertigtal boze boeren verzamelden zich donderdagavond aan het gemeentehuis van Oud-Turnhout met tractoren, kruisen en spandoeken en protestborden. Daar was er gemeenteraad en op de agenda stonden de plannen om in Vlaanderen en ook in de Kempen grote aaneengesloten nationale parken te creëren. In de Kempen zou dat Taxandria gaan heten naar de Latijnse benaming van de streek. Op die manier hebben flora en fauna meer kansen. Het dossier stond op de gemeenteraad "ter goedkeuring" en dat zou ook gebeurd zijn met 13 stemmen voor en 9 tegen.

Niet nog eens na stikstof

Nu in het stikstofdossier even de pauzeknop is ingedrukt, vrezen de boeren alweer beknot te worden in hun mogelijkheden door de natuur. Oud-Turnhout is met de Liereman, één van de grootste natuurdomeinen in ons land, zeer interessant voor de ontwikkeling van een nationaal park. De gemeente bepaalt vanavond haar standpunt.

Animo ebt weg

Nadat er eerst enthousiasme was over grotere natuurparken is dat intussen weggeëbt. Een belangrijke gemeente als Kalmthout met haar heide doet niet mee en nog meer gemeenten zijn negatief. De boeren willen dat met hun actie kracht bijzetten. Het is langs de andere kant niet duidelijk in welke mate grotere groengebieden de boeren zouden hinderen en wat eventuele compensatiemaatregrelen kunnen zijn. Zo zijn er voor de geplande Vlaamse bouw-shift woensdag uitgebreide compensaties vastgelegd in een decreet.

Foto's: RTV