Uniek dansboek Margaretha van Oostenrijk 2 dagen te bekijken

maa 28 Nov 2022
In de Koninlijke Bibliotheek van Brussel is komend weekend een unieke stukje Mechelse geschiedenis te bekijken. Het museum van de bibliotheel stelt een dansboekje tentoon van Margaretha van Oostenrijk. Een erg kostbaar werkje, want het werd destijds geschreven op zwart perkament. In het boek staat choreografieën voor hofdansen die typische waren voor die tijd, de periode kort na de Middeleeuwen. Het dansboek had destijds een plaats in het paleis van Margarteha in de Mechelse Keizerstraat.